Tuesday, March 7, 2017

Balzac

Balzac [-k] Honoře de, 1799— 1850, fr. romanopisec, největší představitel kritického reál. v západoevr. literaturách. Téměř stem románů a povídek se společným titulem Lidská komedie podal mohutný obraz lidských vztahů ve spol. ovládané penězi. Postavy jsou tu nedílnou součástí prostředí, charaktery formovány spol. vztahy. Řada výrazných postav prochází několika romány cyklu (ctižádostivý Rastignac, slabošský básník Lucien de Rubempré, býv. galejník Vautrin, bankéř Nucin-gen). Nejvýzn. romány: Evženie Gran-detová, Otec Goriot, Ztracené iluze, Velikost a pád Césara Biroteaua, Lesk abida kitrtizán, Sestřenice Běta, Bratranec Pont. U nás slavilo Balzacovo dílo velké úspěchy, některé romány měly 10 i více vydání. Spisy v 15 svazcích začaly vycházet v Knihovně klasiků 1950.

No comments:

Post a Comment