Tuesday, March 7, 2017

Dobrudžská vrchovina

Dobrudžská vrchovina, vrchovina v Rumunsku a Bulharsku mezi dolním tokem Dunaje, jeho deltou a Černým mořem. Tabulová stavba starého kryst. masívu, max. 467 m n.m.

No comments:

Post a Comment