Tuesday, March 7, 2017

Antropomotorika

antropomotorika [řec. + lat.], aktolo-gie, kineziologie, kinantropologie — teorie motoriky člověka; zkoumá jeho pohybové projevy a možnosti, jejich vývoj, stabilizaci a regresi v průběhu života. Svými poznatky přispívá k ú-činnosti těl. procesu a sport, tréninku, antroposociologie [řec. + lat. + řec.], antropologická sociologie — burž. teorie, odvozující sociální postavení jednotlivců a skupin od jejich anato-micko-fyziol. znaků a na tomto zákl. posuzující spol. jevy. Zakl. G.V. La-pouge (1854 až 1936). A. se stala součástí rasismu.

No comments:

Post a Comment