Tuesday, March 7, 2017

Disimulace

disimulace [dy-, lat.] 1. lék. dissimulatio — vědomé zastírání chorobných příznaků z psychických příčin; 2. práv. zastírání jednoho práv. úkonu jiným práv. úkonem. Např. někdo prodá jinému naoko věc (simulovaný práv. úkon), aby zakryl, že mu věc daruje (disimulovaný práv. úkon). 1 když d. sama o sobě nepůsobí neplatnost disi-mulovaného práv. úkonu, bude tento úkon neplatný tam, kde svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí zájmům společnosti.

No comments:

Post a Comment