Sunday, March 5, 2017

Břidlice

břidlice, jakákoliv přeměněná hornina se zřetelnou břidličnatostí (krystalická b.) i jemnozmný zpevnéný sediment s výraznou vrstevnatostí (s pelitickou i prachovou frakcí).

No comments:

Post a Comment