Saturday, March 4, 2017

Clarté

Clarté [k-te, fr.],pokroková mez. organizace inteligence na obranu míru a sov. státu zal. v době protisov. intervence 1919 Barbussem; členy France, Rolland aj. 1919 — 28 vycházel stejnojmenný čas. C. skončila činnost 1928. Clary [klá-], rak. šlechtický rod, pův. it., po Bílé hoře se usadil v Čechách. Sňatkem s dědičkou po Johannu Aldringenovi vznikl rod C.-Aldringen. Hrabě Mannfred C.-Aldringen (1852 až 1928) jako rak. min. předseda (2. 10.-21. 11. 1899) zrušil jazyková nařízení.

No comments:

Post a Comment