Monday, March 6, 2017

Brewsterův úhel

Brewsterův úhel [brústr-], polarizační úhel - úhel dopadu paprsku elmag. vlnění na rozhráni dvou prostředí o různých indexech lomu, při němž odražený a lomený paprsek jsou navzájem kolmé; odražený paprsek je potom rovinné polarizován.

No comments:

Post a Comment