Friday, March 3, 2017

Dubinu

Dubinu [-ĎinJ Michail Afichajlovič, *1901, sov. fyz. chemik; akad. AV SSSR (1943). Pracuje v oboru ad-sorpce plynů a výzk. adsorbentů. Státní cena SSSR (1942,1950).

No comments:

Post a Comment