Wednesday, March 8, 2017

Diggelmann

Diggelmann [dy-] Walter Aíatthias, *1927, švýc. prozaik píšící němjeho romány jsou kritickým pohledem na švýc. neutralitu za 2. svět. války (Pozůstalost) a souč. švýc. společnost (Výslech Har rýho Windá). diggeři [dyge-, angl. kopáči], radikální hnutí malorolníků a bezzemkí s ideol. kom. utopie v angl. burž. revoluci.

No comments:

Post a Comment